Powrót na stronę głwną Firmy Ogłoszenia

  

  


Chcesz aby potencjalni klienci od razu weszli na Twoją stronę?
Reklama w stylu bannerów: niewielki koszt, pierwsze spojrzenie
Wiecej informacji - tel.: 0 (...) 18 20 127 51, regle@regle.pl  Wirtualny przewodnik po trasie:

   

(kliknij na przycisk).

Dolina Kościeliska znajduje się na południowy zachód od Zakopanego w obrębie Tatr Zachodnich. Dolina ta sięga od podnóża regli po główny grzbiet Tatr. Jest drugą co do wielkości doliną w Tatrach Polskich, jej długość wynosi 8 km. Posiada liczne mniejsze odgałęziające się dolinki z których najokazalszymi są: Dolina Miętusia oraz Dolina Tomanowa. Występują tutaj liczne zjawiska krasowe: wywierzyska, potoki z ponorami, skałki wapienne, jaskinie.

 W obrębie doliny pojawiają się miejsca zwężeń czyli bramy i przestronne równie polany (hale). Dwie trzecie powierzchni pokrywa las świerkowy, w którym otwierają się słoneczne polany. Po obu stronach doliny stoją wapienne turnie, u których podnóży czernieją tajemniczo otwory jaskiń. W górnej części dolina się rozszerza, a obraz zamyka łańcuch wierchów: Ciemniaka, Smerczyńskiego Wierchu, Kamienistej, Błyszcza wśród których dominuje najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, Bystra (2248 m n.p.m.) oraz od zachodniej strony pasmo Ornaka.
   

 

   
Krajobraz dolin Pysznej, Tomanowej i Miętusiej nosi wyraźne piętno działalności lodowców. Bogata jest flora i fauna. Znaczne powierzchnie zajmują jaworzyny. Na skałach (np. w Bramie Kraszewskiego) ocalały fragmenty pierwotnego lasu urwiskowego. Na turniach dość licznie występuje szarotka. Kirę Miętusią wiosną okrywa fiolet krokusów. W południowej połaci doliny wytyczono rezerwat ścisły dla niedźwiedzi, jeleni, świstaków i kozic.

 Dolina najwspanialej prezentuje się w słońcu w godzinach południowych. Człowiek wcześnie zawitał do łatwo dostępnej doliny. Najstarszy z odkrytych na skałach napisów poszukiwaczy skarbów pochodzi z r. 1531, o pasterstwie mamy źródłowe wieści z r. 1615, co bynajmniej nie znaczy, że dopiero wtedy zaczęto tu pasać. Równie odległe są tradycje górnictwa i hutnictwa. Od r. 1875 Towarzystwo Tatrzańskie budowało tu ścieżki turystyczne, wznosiło altany, udostępniało jaskinie, uczestniczyło przy budowie drogi wjazdowej, którą w r. 1898 doprowadzono do Hali Smytniej.
 

 W r. 1908 Zakopiański Oddział Narciarzy zajął duży szałas na Polanie Pysznej, który na zimie 1910-11 został przekształcony w schronisko, rozbudowywane w latach 1919, 1933 i 1936. W czasie okupacji stanowiła Kościeliska ważny korytarz przerzutowy ku Węgrom.

 
         
Ośrodkiem konspiracyjnym był prywatny bufet na Hali Pisanej (zbudowany w r. 1935), prowadzony przez aresztowane później małżeństwo Berestków. W zimie 1944-45 górne odnogi doliny dawały schronienie partyzantom radzieckim - m.in. oddziałom W. Macniewa „Potiomkina". Tocząc z nimi walki, Niemcy spalili schronisko na Polanie Pysznej. Obecnie bazę dla turystów stanowi zbudowane po wojnie schronisko na Małej Polance Ornaczańskiej.  

  Jest to najczęściej odwiedzana dolina w Tatrach. Jej malowniczy oraz wyjątkowo łagodny szlak zachęca do pieszych wędrówek. Po zachodniej stronie Kościeliskiego Potoku mamy przystanek autobusowy, płatny parking a w pobliżu jest bar, bufet oraz postój dorożek konnych. Już na początku trasy mamy możliwość napotkać ciekawe osobliwości tej doliny: po lewej stronie ukazuje się niewielka odkrywka skalna zbudowana ze skorupek pierwotniaków (zwanych namulitami).
         
 

Jak wiele dolin Tatr Zachodnich, Dolina Kościeliska posiada szereg zwężeń (bram) oraz rozszerzeń (hal) na swej długości. Pierwszym bardzo znanym zwężeniem Jest Brama Kantaka. Wrota skalne wycięte przez wodę, w miejscu tym widnieje pamiątkowa tablica ku czci zasłużonego działacza Towarzystwa Tatrzańskiego Kazimierza Kantaka. Za tą bramą występuje rozszerzenie doliny tworząc Wyżnią Kirę Miętusią.

 
Na południowy - wschód wyłania się w górze Gładkie Upłaziańskie, z lewej bieleje nad lasem Kończysta Turnia (1248 m n.p.m.). W tym miejscu w lewo skręca szlak w stronę Doliny Mietusiej. Nieco wyżej po prawej stronie odbija szlak biegnący przez Przysłup Kominiarski, Dolinę Lejową do Doliny Chochołowskiej. Dalej w górę doliny napotykamy malowniczą polanę Stare Kościeliska na skraju której to stoi kapliczka Zbójnicka. U wylotu tej polany mamy kolejną odnogę szlaków: w lewo do Jaskini Mroźnej a w prawo na Stoły. Polanę tą zamyka Brama Kraszewskiego.  

  Za tym zwężeniem pojawia się kolejne rozszerzenie Hala Pisana. Ponad lasami piętrzą się białe skały Stołów, Organów, Saturna, Raptawickiej Turni. Do Polany Pisanej można dojechać zaprzęgiem konnym. Polana zamknięta jest kolejnym zwężeniem które wieńczy Skała Pisana. U podnóży Raptawickiej Turni znajdują się wejścia do jaskini Raptawickiej i Mylnej. Dolina po raz kolejny rozszerza się i przechodzi w Halę Smytnią, od której w niewielkiej odległości znajduje się Polanka Orczańska na której usytuowane jest schronisko "Ornak".
         
   
Copyright@2003 Regle S.C.         Zakopane  Hotele. Zakopane i Podhale. Serwis turystyczny .